top of page

Voedingsconsulten

Soms wilt u graag op een rustige manier alles eens goed op een rijtje zetten, of met iemand van gedachten wisselen over de manier waarop u uw dier verzorgt en begeleidt.

Hierbij kan het gaan om voeding, mentale en/of fysieke gesteldheid, (reguliere) medicatie, vlooien- en tekenbestrijding, ontworming; alle vragen die bij u opkomen of alles waar u graag over zou willen praten kunnen aan bod komen.

Veel kan al wel worden besproken tijdens een bezoek aan onze natuurwinkel in Haaksbergen, maar soms is er behoefte aan iets meer tijd. Hier is mogelijkheid voor tijdens een voedingsconsult en/of algemeen adviesconsult.

Een voedingsconsult en/of algemeen adviesconsult zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien. We noemen ze daarom ook in één adem. Bij een voedingsconsult komt namelijk meer aan bod dan alleen voeding en bij een algemeen adviesconsult nemen we ook de voeding mee in het gesprek dus beide vallen voor mij onder dezelfde noemer.

Tijdens een voeding/adviesconsult bespreken we de huidige voeding van het dier en kijken we of hier iets in aangepast moet/kan worden zodat de voeding passend is bij uw hond of kat. Geen dier is het zelfde en de behoeftes lopen dan ook regelmatig uitéén.

Een goede gezondheid begint in de darmen en passende voeding staat daarbij op nummer één. We kijken naar de samenstelling van de huidige voeding, naar eventuele symptomen die uw dier laat zien op zowel mentaal als fysiek gebied en uiteraard bespreken we ook de (ziekte)geschiedenis, leefomstandigheden, erfelijke eigenschappen, enzovoort.

Met alle informatie die van u als eigenaar wordt verkregen tijdens dit voeding/adviesconsult gaan we een plan opstellen en hieruit volgt een voedingsadvies. Naast passende voeding zal uiteraard ook worden gekeken of het verstandig is verdere stappen te ondernemen. Zijn er behalve voeding nog andere gebieden die aandacht kunnen gebruiken?

Uiteraard zijn dit adviezen; als eigenaar bent u degene die beslist wat u ermee wilt doen. Het advies dat we naar u als eigenaar uitbrengen, kunt u zowel mondeling als schriftelijk via email ontvangen.

Wanneer u een afspraak wilt maken voor een voeding/adviesconsult dan kunt u telefonisch of via email contact opnemen.

De consulten vinden plaats in de praktijk in Haaksbergen.

Als de afspraak gepland staat ontvangt u een vragenformulier, wat u mag invullen zodat wij ons alvast kunnen inlezen en voorbereiden.

Als extra informatie hierbij willen wij noemen dat we inmiddels zeventien jaar werkzaam zijn in (natuur)voeding voor honden en katten. Daarnaast hebben we de nodige opleidingen en cursussen gevolgd voor wat betreft ziekteleer, anatomie, orgaan-functioneren en voedingssamenstelling. Wij denken dan ook dat we hiermee een goed, eerlijk advies naar u als eigenaar kunnen uitbrengen.

bottom of page